De voordelen van een poppenspel voor kinderen

Op het eerste gezicht lijkt een poppenspel puur ter vermaak te dienen. Het is een leuk tijdverdrijf dat misschien de creativiteit wat stimuleert, zo denken veel ouders. Maar als we beter naar het poppenspel kijken blijkt dat er volop voordelen zijn voor de kinderen aan een poppenspel. In deze tekst gaan we enkele van deze voordelen uitlichten. Het zal eerst gaan over manieren om je kinderen het poppenspel kunt leren. Vervolgens gaat het over wat kinderen leren door een poppenspel. En tenslotte worden enkele zaken die ouders moeten weten voor ze hun kind meenemen naar een poppenspel besproken.

Manieren waarop je kinderen poppenspel kunt leren

Poppenspel kan kinderen veel leren over bijvoorbeeld emoties. Er zijn verschillende manieren om met poppenspel bezig te gaan met je kinderen. De eerste manier is door zelf poppen te gaan maken. Dit kan bijvoorbeeld met papier, prikkers en plakband. Op deze poppen kunnen kinderen vervolgens gezichten tekenen met verschillende emoties. Ook moeten namen en karakters voor de poppen bedacht worden. Als de poppen helemaal af zijn kan het poppenspel natuurlijk gaan beginnen.

Een goede manier om te beginnen met poppenspel is door elke pop zijn eigen emoties uit te laten leggen. Laat bijvoorbeeld de verdrietige pop vertellen waarom de pop verdrietig is geworden. Waarom is de pop verdrietig en wat kan de vrolijke pop doen om de verdrietige pop op te vrolijken. Vervolgens vertellen bijvoorbeeld een boze en blije pop waarom ze zich zo voelen. Op deze manier leren kinderen spelenderwijs over gevoelens praten en elkaar beter begrijpen. Bovenal zullen ze deze eenvoudige vorm van poppenspel leuk vinden.

Hoe je kinderen dingen leert door poppenspel

Zoals hier boven al kort is uitgewerkt kun je kinderen bijvoorbeeld leren te praten over emoties door gebruik te maken van poppenspel. Dit werkt het beste als je er als ouder bij bent om over deze gevoelens te praten. Maar er zijn nog veel meer dingen die je jouw kinderen als ouder bij kunt brengen door middel van poppenspel. Ten eerste zullen kinderen door het maken en spelen met de poppen motorische vaardigheden ontwikkelen. In welke mate dat gebeurd is volledig afhankelijk van de wensen en interesses van het kind. Het ene kind zal bijvoorbeeld een eenvoudige pop maken terwijl het andere kind een meer gedetailleerde pop wil maken met haar en andere details.

Terwijl je kind een emotie op het gezicht van de pop tekent leert het kind niet alleen over de emoties. Ook de bijpassende fysieke kenmerken van deze emotie worden op deze manier duidelijker. Wanneer de pop gemaakt is en een karakter en emotie heeft kun je als ouder vragen stellen. Bij deze vragen kun je bijvoorbeeld denken aan wat is er gebeurd dat je je zo voelt? Maar ook hoe denk je dat bepaalde acties van de pop een andere pop zich laten voelen? Zo kunnen kinderen spelenderwijs heel veel leren over emoties en omgangsvormen. Ook de manier waarop bepaalde emoties veranderd kunnen worden is een onderdeel van dit poppenspel.

Het belangrijkste doel van deze manier van poppenspel is opvoedkundig gezien het omgaan met emoties. Een kind moet weten dat er veel verschillende emoties zijn en dat ze voelen bij al deze emoties prima is. Gevoelens kunnen prettig of minder prettig zijn, maar het voelen van emoties, wat ze ook zijn, is niet slecht.

Nadat kinderen zelf antwoorden geven en ontdekken hoe emoties een rol kunnen spelen in sociaal contact, kun je ze zelf nog wat meer vertellen. Je kunt het bijvoorbeeld hebben over verschillende manieren waarop je met emoties om kunt gaan. Als je boos bent moet je dan slaan en schreeuwen of kun je beter de boosheid analyseren en uitpraten? Op deze manier kun je kinderen spelenderwijs bijbrengen hoe ze op een gezonde manier met hun emoties om kunnen gaan.

Dingen die je kunt doen voor je jouw kinderen meeneemt naar een poppenspel

– Waar het verhaal over gaat. Vaak zijn de verhalen van een poppenspel gebaseerd op oude verhalen en sagen. Het kan dan leuk zijn om het verhaal eerst aan je kind voor te lezen. Het kind begrijpt het verhaal bij het poppenspel dan beter en kan zich meer richten op de poppen zelf.

– Beeld in hoe het er uit zal zien. Wanneer je het verhaal leest kun je favoriete scènes bespreken en inbeelden. Laat je kind bedenken hoe deze scene er in het poppenspel uit zal zien.

– Vertel over het theater. Wanneer gaan de gordijnen open dicht en wanneer dimt het licht? Voor een kind kan de eerste keer in een theater erg spannend zijn en daarom is het goed om dit soort dingen te bespreken met het kind.

– Bespreek een aantal grondregels. Wat moet het kind wel en niet doen tijdens het poppenspel. Heb het bijvoorbeeld over rondlopen, opstaan en aanraken van poppen. Ook te hard praten tijdens het poppenspel is natuurlijk niet de bedoeling. Vertel niet alleen wat je kind beter niet kan doen, maar ook waarom dat zo is.